Kærlighedspartiet i Aarhus er altså en realitet!

- Og vi har tænkt os at tage Jer med Storm og Kærlighed og Ærlighed og Æventyr!

Vores første formål som mennesker er at få folk i dialog og få dem til at tage stilling til, hvad de ønsker at lave om i dette samfund, eller i det mindste bare i kommunen. - Altså at vise folk hvor nemt det er, at udnytte den indflydelse man har i et (såkaldt) demokrati. Ja, og i øvrigt at tage politik ned på et menneskeligt plan og forsøge at ændre på den indstilling de fleste har til politik i dag. De fleste – inklusiv os selv - er jo ved at brække sig over politik, som det er i dag. Fordi det hele foregår hen over hovedet på almindelige mennesker, og på et sprog som ingen forstår, bliver man træt i hovedet inden man overhovedet når at tænke sine tanker til ende. Man opgiver, føler sig magtesløs og til tider ganske deprimeret.

Som vi ser det, er det nødvendigt at få folket til at tale med egen stemme! De skal ikke druknes i vanvittigt komplicerede formuleringer. Vi skal ikke bilde dem ind, at man skal kunne overskue komplicerede systemer (som fx det nuværende aktiveringssystem), for at være berettiget til at udtale sig eller blande sig på forskellige områder. Områder hvorpå man muligvis er langt mere kompetent til at udtale sig end de siddende politikere. Vi ønsker, at folk skal gøre deres indflydelse gældende, da der efter vores mening mangler en evne til at udnytte det potentiale vores samfund bærer i sig, i form af forskellige mennesker, som hver især har forskellige egenskaber...

Kærlighedspartiet ser vi som en nødvendighed i denne sammenhæng, fordi vores opfattelse er, at vores by og samfund mangler netop en sådan platform at tale fra og skabe fredelige, menneskelige og kreative løsninger på forskellige politiske, menneskelige og kulturelle spørgsmål.

Kærlighedspartiet føler sig forpligtiget til at løfte opgaven om at sprede kærlighed til så mange mennesker som muligt, og vi mener, at vi har bedre forudsætninger for dette, end de politikere som sidder i byrådet i dag. Disse synes os også en kende i underskud, måske pga. alt det kedelige bureaukrati de er underlagt!? Vi har nye friske kræfter og ønsker at finde nye, friske måder at løse opgaven som byrådsmedlemmer på. Derfor stiller vi op til byrådsvalget!

Ideologierne er så godt som døde, så vi tager konsekvensen og opretter et parti baseret på menneskelige værdier, og vi ønsker at arbejde både i de "små detaljer” og på et højere plan for følgende punkter:

Fred!

- Kærlighed, Kærlighed, Kærlighed

- At være ikke-voldelig & kommunikere med kærlighed i enhver henseende. Fred!

- At skabe flere SMIL i hverdagen

- Mere tolerance! At alle mennesker skal anses for værende lige(meget værd)

- Kærlighed, kunst og kultur til folket. Vi har brug for åndelig føde for at kunne fungere!

- Ingen decentralisering af Huset!

- Ny malinggraffitimuren eller en ny graffitimur nu!

- Mulighed for støtte til alternative behandlingsformer! Alternativ behandling som valgmulighed.

- Bilfri midtby eller bom takst ved centrum for at mindske CO2 udslippet. Gratis offentlig transport i centrum.

- Bedre skolegang, mere fri tænkning, mere plads til individet.
Ja, listen er lang ( meget længere, men her er det vigtigste sammenfattet) og sikkert i nogens øjne banal. Men ikke desto mindre føler vi, at det er et vigtigt budskab at sprede, og at dette budskab er alt for overset i vores hverdag og samfund!

Kærlighedspartiet i København:
http://www.altinget.dk/kv05/kandidat.asp?id=961&show=kontakt